Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Zoeken

Disclaimer

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt de firma Tok geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Aan de informatie op deze website kan geen recht worden ontleend. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Dit geldt ook voor aanpassingen in productbeschrijvingen en prijzen.
De definitieve versie van een publicatie of persbericht is de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan. De firma Tok aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website www.mirasfood.com, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid de website van de firma Tok te kunnen raadplegen. De firma Tok is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Tok website onder www.mirasfood.com is verkregen.

AUTEURSRECHT
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website (daaronder mede begrepen tekst, cijfers, logo’s en afbeeldingen) en alle downloads behoren toe aan de firma Tok en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten ter zake zijn voorbehouden. Toestemming wordt verleend kennis te nemen van deze website en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk niet-commercieel gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan en printen van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van deze website en de informatie (zoals doch niet beperkt tot teksten of delen daarvan, cijfers, logo’s, handelsmerken, afbeeldingen en ander grafisch materiaal) daaronder mede begrepen reproductie, overdracht, distributie, wijziging, openbaarmaking, verzending van de inhoud van deze website, alsook begrepen het creëren van links naar deze website is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de firma Tok en/of haar dochterondernemingen niet toegestaan.

PRIJZEN
Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze website wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. De hard-copy versie van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en prijslijsten zoals geldend op het moment van uw eventuele bestelling zijn dan ook bindend. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende de vermelde actieperiode, onder voorbehoud van prijswijzigingen, typ- en zetfouten, afgehaald en betaald, en zolang de voorraad strekt. De prijzen gelden in eurovaluta, exclusief BTW, op basis van de door de firma Tok gehanteerde minimum basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en op basis van afgehaald en betaald.

PRIVACY BELEID
U kunt ervan uitgaan dat Tokfood alle gegevens omtrent uw persoonlijke (klant)gegevens die via www.mirasfood.com binnekomen, zoals namen, IP adres, e-mails, adressen met grote zorgvuldigheid behandeld. Tokfood houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Persoon gerelateerde gegevens kunnen gebruikt worden om informatie te krijgen over de identiteit van de gebruiker. Het gaat hierbij om informatie zoals de echte naam, adres, postadres, telefoonnummer. Informatie die niet direct gekoppeld kan worden aan de werkelijke identiteit van de gebruiker (zoals bijvoorbeeld geprefereerde websites of het aantal gebruikers van een site) vallen hier niet onder.
U kunt ons online aanbod in principe zonder bekendmaking van de identiteit gewoon bekijken. Gegevens met betrekking tot de de toegang tot onze pagina's (bijvoorbeeld IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's) worden opgeslagen op onze server. Deze gegevens worden niet gebruikt voor persoonlijke doeleinden.
We gebruiken de persoonlijke gegevens voor doeleinden van technisch beheer van de webpagina's en voor klantenadministratie alleen voor zover nodig. Daarnaast wordt persoonlijke gegevens alleen opgeslagen als zij vrijwillig worden verstrekt.
Persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor deze webpagina. Wij verstrekken de informatie niet zonder toestemming aan derden. Indien gegevens moeten worden doorgegeven aan dienstverleners in het kader van de gegevensverwerking in dienst (bijvoorbeeld: transportbedrijven), zijn ze gebonden aan de Duitse Bundesdatenschutzgesetz BDSG, andere wettelijke voorschriften en aan dit privacybeleid.

CONTACTGEGEVENS

Tok GmbH
Einsteinring 5
D-48599 Gronau (Westfalen)
Postfach 1839
D-48579 Gronau
T: +49 (0) 2562 9640 0
F: +49 (0) 2562 9640 40
info@tokfood.com

Geschäftsführer:
Elina Tok-Dogan
Michel Tok
Keld Houen Pedersen

Registeramt: Amtsgerichts Coesfeld
Registernummer: HRB 6256

BTW-Nummer: DE813925828