Miras Food Komposition
Goldenes Ornament

Impressum

Tok GmbH
Einsteinring 5
D-48599 Gronau (Westfalen)
P.O.Box 1839
D-48579 Gronau
T: +49 (0) 2562 9640 0
F: +49 (0) 2562 9640 40
info@tokfood.com


Manager:
Elina Tok-Dogan
Michel Tok


District Court Coesfeld (Germany)
HRB 6256

USt.-ID: DE813925828

Disclaimers

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt de firma Tok geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Aan de informatie op deze website kan geen recht worden ontleend. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Dit geldt ook voor aanpassingen in productbeschrijvingen en prijzen. De definitieve versie van een publicatie of persbericht is de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan.De firma Tok aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid de website van de firma Tok te kunnen raadplegen. De firma Tok is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Tok website is verkregen.

Auteursrecht

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website (daaronder mede begrepen tekst, cijfers, logo’s en afbeeldingen) en alle downloads behoren toe aan de firma Tok en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten terzake zijn voorbehouden.Toestemming wordt verleend kennis te nemen van deze website en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk niet-commercieel gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan en printen van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van deze website en de informatie (zoals doch niet beperkt tot teksten of delen daarvan, cijfers, logo’s, handelsmerken, afbeeldingen en ander grafisch materiaal) daaronder mede begrepen reproductie, overdracht, distributie, wijziging, openbaarmaking, verzending van de inhoud van deze website, alsook begrepen het creëren van links naar deze website is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de firma Tok en/of haar dochterondernemingen niet toegestaan.

Prijzen


Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze website wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. De hardcopy versie van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en prijslijsten zoals geldend op het moment van uw eventuele bestelling zijn dan ook bindend. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende de vermelde actieperiode, onder voorbehoud van prijswijzigingen, typ- en zetfouten, afgehaald en betaald, en zolang de voorraad strekt.De prijzen gelden in eurovaluta, exclusief BTW, op basis van de door de firma Tok gehanteerde minimum basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en op basis van afgehaald en betaald.

Concept/Layout:

Engel & Helden Werbeagentur GmbH
Hauptstraße 1
D-26122 Oldenburg

www.engel-helden.de

NEU im Handel Button
naar boven